Product name:
DNA pol α Polyclonal Antibody
Catalog no:
E20-71368
Size:
100ug
Price:
375€
Product name:
DNA pol β Polyclonal Antibody
Catalog no:
E20-71369
Size:
100ug
Price:
375€
Product name:
DNA pol ζ Polyclonal Antibody
Catalog no:
E20-71375
Size:
100ug
Price:
375€
Product name:
DNA pol θ Polyclonal Antibody
Catalog no:
E20-71376
Size:
100ug
Price:
375€
Product name:
DNA pol ι Polyclonal Antibody
Catalog no:
E20-71377
Size:
100ug
Price:
375€
Product name:
DNA pol λ Antibody
Catalog no:
E18-9055-1
Size:
50ug/50ul
Price:
295€
Product name:
DNA pol λ Antibody
Catalog no:
E18-9055-2
Size:
100ug/100ul
Price:
375€
Product name:
DNA pol λ Polyclonal Antibody
Catalog no:
E20-71378
Size:
100ug
Price:
375€
Product name:
DNA Pol μ Polyclonal Antibody
Catalog no:
E20-75105
Size:
100ug
Price:
375€
Product name:
POLM Antibody
Catalog no:
E19-10080-1
Size:
50ug/50ul
Price:
295€
Product name:
POLM Antibody
Catalog no:
E19-10080-2
Size:
100ug/100ul
Price:
375€
Product name:
POLM Polyclonal Primary Antibody
Catalog no:
E96835
Size:
100ul
Price:
375€
Product name:
POLM Primary Antibody
Catalog no:
E19-10080-1
Size:
50ug/50ul
Price:
295€
Product name:
POLM Primary Antibody
Catalog no:
E19-10080-2
Size:
100ug/100ul
Price:
375€
Product name:
POLM Primary Antibody
Catalog no:
E311768
Size:
200ul
Price:
425€