Product name:
DNA-PKCS Polyclonal Antibody
Catalog no:
E20-71385
Size:
100ug
Price:
375€
Product name:
DNA-PKCS Polyclonal Antibody
Catalog no:
E20-71387
Size:
100ug
Price:
375€
Product name:
DNA-PKCS Polyclonal Antibody
Catalog no:
E20-71386
Size:
100ug
Price:
375€
Product name:
DNA-PKCS Polyclonal Antibody
Catalog no:
E20-71384
Size:
100ug
Price:
375€
Product name:
DNA-PKCS Polyclonal Antibody
Catalog no:
E20-71383
Size:
100ug
Price:
375€
Product name:
DNA-PKCS Polyclonal Antibody
Catalog no:
E20-71382
Size:
100ug
Price:
375€
Product name:
DNA-PKCS Polyclonal Primary Antibody
Catalog no:
E20-71382
Size:
100ug
Price:
375€
Product name:
DNA-PKCS Polyclonal Primary Antibody
Catalog no:
E20-71385
Size:
100ug
Price:
375€
Product name:
DNA-PKCS Polyclonal Primary Antibody
Catalog no:
E20-71387
Size:
100ug
Price:
375€
Product name:
DNA-PKCS Polyclonal Primary Antibody
Catalog no:
E20-71386
Size:
100ug
Price:
375€
Product name:
DNA-PKCS Polyclonal Primary Antibody
Catalog no:
E20-71384
Size:
100ug
Price:
375€
Product name:
DNA-PKCS Polyclonal Primary Antibody
Catalog no:
E20-71383
Size:
100ug
Price:
375€
Product name:
DNA-PKcs Primary Antibody
Catalog no:
E2200618
Size:
100ug
Price:
405€
Product name:
DNA-PKcs Rabbit pAb
Catalog no:
E2381174
Size:
100ul
Price:
375€
Product name:
GAL4 DNA Binding Domain Polyclonal Antibody
Catalog no:
E20-53411
Size:
100ug
Price:
375€
Product name:
GAL4 DNA Binding Domain Polyclonal Primary Antibody
Catalog no:
E20-53411
Size:
100ug
Price:
375€
Product name:
GAL4 DNA Binding Domain Rabbit pAb
Catalog no:
E2350168
Size:
100ul
Price:
375€
Product name:
GAL4 DNA Binding Domain RabbitPolyclonal Antibody
Catalog no:
E12-387
Size:
100μg/100μl
Price:
375€
Product name:
GAL4 DNA Binding Domain RabbitPolyclonal Primary Antibody
Catalog no:
E12-387
Size:
100μg/100μl
Price:
375€
Product name:
LexA DNA Binding Region Polyclonal Antibody
Catalog no:
E20-53412
Size:
100ug
Price:
375€
Product name:
LexA DNA Binding Region Polyclonal Primary Antibody
Catalog no:
E20-53412
Size:
100ug
Price:
375€
Product name:
LexA DNA Binding Region Rabbit pAb
Catalog no:
E2350169
Size:
100ul
Price:
375€
Product name:
LexA DNA Binding Region Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog no:
E12-388
Size:
100μg/100μl
Price:
375€
Product name:
LexA DNA Binding Region Rabbit Polyclonal Primary Antibody
Catalog no:
E12-388
Size:
100μg/100μl
Price:
375€
Product name:
Phospho-DNA PKcs (S2056) Rabbit pAb
Catalog no:
E2380800
Size:
100ul
Price:
375€
Product name:
Phospho-DNA-PK (Thr2647) Antibody
Catalog no:
E18-3360-1
Size:
50μg/50μl
Price:
295€
Product name:
Phospho-DNA-PK (Thr2647) Antibody
Catalog no:
E18-3360-2
Size:
100μg/100μl
Price:
375€
Product name:
Phospho-DNA-PK (Thr2647) Primary Antibody
Catalog no:
E18-3360-1
Size:
50μg/50μl
Price:
295€
Product name:
Phospho-DNA-PK (Thr2647) Primary Antibody
Catalog no:
E18-3360-2
Size:
100μg/100μl
Price:
375€
Product name:
PRKDC Antibody
Catalog no:
E10-30170
Size:
100μg/100μl
Price:
375€
Product name:
PRKDC Mouse mAb
Catalog no:
E2220537
Size:
100ul
Price:
375€
Product name:
PRKDC Polyclonal Antibody
Catalog no:
E91419
Size:
100ul
Price:
405€
Product name:
PRKDC Polyclonal Primary Antibody
Catalog no:
E97716
Size:
100ul
Price:
375€
Product name:
PRKDC Polyclonal Primary Antibody
Catalog no:
E91419
Size:
100ul
Price:
405€
Product name:
PRKDC Primary Antibody
Catalog no:
E10-30170
Size:
100μg/100μl
Price:
375€
Product name:
PRKDC Rabbit pAb
Catalog no:
E2501419
Size:
100ul
Price:
375€
Product name:
PRKDC Rabbit pAb
Catalog no:
E2507716
Size:
100ul
Price:
375€