Product name:
Human IL-1α ELISA KIT
Catalog no:
E16HE0101-048
Size:
1X48 wells
Price:
445€
Product name:
Human IL-1α ELISA kit
Catalog no:
E22-HC176.48
Size:
48T
Price:
445€
Product name:
Human IL-1α ELISA KIT
Catalog no:
E16HE0101-048
Size:
48 wells
Price:
445€
Product name:
Human IL-1α ELISA KIT
Catalog no:
E16HE0101-096
Size:
1X96 wells
Price:
545€
Product name:
Human IL-1α ELISA kit
Catalog no:
E22-HC176.96
Size:
96T
Price:
545€
Product name:
Human IL-1α ELISA KIT
Catalog no:
E16HE0101-096
Size:
96 wells
Price:
545€
Product name:
Human IL-1β ELISA kit
Catalog no:
E22-HC002b.48
Size:
48T
Price:
445€
Product name:
Human IL-1β ELISA kit
Catalog no:
E22-HC002b.96
Size:
96T
Price:
545€
Product name:
IL-1 α
Catalog no:
E13-029-1
Size:
10μg
Price:
275€
Product name:
IL-1 α
Catalog no:
E13-029-2
Size:
50μg
Price:
550€
Product name:
IL-1 β
Catalog no:
E13-003-1
Size:
10μg
Price:
275€
Product name:
IL-1 β
Catalog no:
E13-003-2
Size:
50μg
Price:
550€
Product name:
IL-1α Antibody
Catalog no:
E550001-5G3-PU
Size:
100ug
Price:
445€
Product name:
IL-1α Polyclonal Antibody
Catalog no:
E20-72321
Size:
100ug
Price:
375€
Product name:
IL-1β
Catalog no:
E8RT1327
Size:
100ul
Price:
375€
Product name:
IL-1β Antibody
Catalog no:
E560003-A-SE
Size:
100ug
Price:
445€
Product name:
IL-1β Antibody
Catalog no:
E550002-2H12-PU
Size:
100ug
Price:
445€
Product name:
IL-1β Polyclonal Antibody
Catalog no:
E20-75201
Size:
100ug
Price:
375€
Product name:
IL-1β Polyclonal Antibody
Catalog no:
E20-72322
Size:
100ug
Price:
375€
Product name:
Mouse IL-1α ELISA kit
Catalog no:
E22-MC009a.48
Size:
48T
Price:
445€
Product name:
Mouse IL-1α ELISA kit
Catalog no:
E22-MC009a.96
Size:
96T
Price:
545€
Product name:
Mouse IL-1β ELISA kit
Catalog no:
E22-MC001b.48
Size:
48T
Price:
445€
Product name:
Mouse IL-1β ELISA kit
Catalog no:
E22-MC001b.96
Size:
96T
Price:
545€
Product name:
Rat IL-1α ELISA KIT
Catalog no:
E16RE0015-048
Size:
1X48 wells
Price:
445€
Product name:
Rat IL-1α ELISA kit
Catalog no:
E22-RC009a.48
Size:
48T
Price:
445€
Product name:
Rat IL-1α ELISA KIT
Catalog no:
E16RE0015-048
Size:
48 wells
Price:
445€
Product name:
Rat IL-1α ELISA KIT
Catalog no:
E16RE0015-096
Size:
1X96 wells
Price:
545€
Product name:
Rat IL-1α ELISA kit
Catalog no:
E22-RC009a.96
Size:
96T
Price:
545€
Product name:
Rat IL-1α ELISA KIT
Catalog no:
E16RE0015-096
Size:
96 wells
Price:
545€
Product name:
Rat IL-1β ELISA kit
Catalog no:
E22-RC007.48
Size:
48T
Price:
445€
Product name:
Rat IL-1β ELISA kit
Catalog no:
E22-RC007.96
Size:
96T
Price:
545€