Product name:
PKC-pan Antibody
Catalog no:
E18-6197-1
Size:
50μg/50μl
Price:
295€
Product name:
PKC-pan Antibody
Catalog no:
E18-6197-2
Size:
100μg/100μl
Price:
375€
Product name:
PKC-pan Primary Antibody
Catalog no:
E18-6197-1
Size:
50μg/50μl
Price:
295€
Product name:
PKC-pan Primary Antibody
Catalog no:
E18-6197-2
Size:
100μg/100μl
Price:
375€
Product name:
PKCα Primary Antibody
Catalog no:
E90104
Size:
100ul
Price:
375€
Product name:
PKCβ(Ab-641) Antibody
Catalog no:
E021184-1
Size:
50μg/50μl
Price:
250€
Product name:
PKCβ(Ab-641) Antibody
Catalog no:
E021184-2
Size:
100μg/100μl
Price:
320€
Product name:
PKCβ(Ab-641) Primary Antibody
Catalog no:
E021184-1
Size:
50μg/50μl
Price:
250€
Product name:
PKCβ(Ab-641) Primary Antibody
Catalog no:
E021184-2
Size:
100μg/100μl
Price:
320€
Product name:
PKCβ(Phospho-Thr641) Antibody
Catalog no:
E011172-1
Size:
50μg/50μl
Price:
295€
Product name:
PKCβ(Phospho-Thr641) Antibody
Catalog no:
E011172-2
Size:
100μg/100μl
Price:
375€
Product name:
PKCβ(Phospho-Thr641) Primary Antibody
Catalog no:
E011172-1
Size:
50μg/50μl
Price:
295€
Product name:
PKCβ(Phospho-Thr641) Primary Antibody
Catalog no:
E011172-2
Size:
100μg/100μl
Price:
375€
Product name:
PKCδ (Ab-645) Antibody
Catalog no:
E021288-1
Size:
50μg/50μl
Price:
250€
Product name:
PKCδ (Ab-645) Antibody
Catalog no:
E021288-2
Size:
100μg/100μl
Price:
320€
Product name:
PKCδ (Ab-645) Primary Antibody
Catalog no:
E021288-1
Size:
50μg/50μl
Price:
250€
Product name:
PKCδ (Ab-645) Primary Antibody
Catalog no:
E021288-2
Size:
100μg/100μl
Price:
320€
Product name:
PKCδ (Phospho-Ser645) Antibody
Catalog no:
E011296-1
Size:
50μg/50μl
Price:
295€
Product name:
PKCδ (Phospho-Ser645) Antibody
Catalog no:
E011296-2
Size:
100μg/100μl
Price:
375€
Product name:
PKCδ (Phospho-Ser645) Primary Antibody
Catalog no:
E011296-1
Size:
50μg/50μl
Price:
295€
Product name:
PKCδ (Phospho-Ser645) Primary Antibody
Catalog no:
E011296-2
Size:
100μg/100μl
Price:
375€
Product name:
PKCδ Primary Antibody
Catalog no:
E90470
Size:
100ul
Price:
405€
Product name:
PKCζ (Ab-1427) Antibody
Catalog no:
E021314-1
Size:
50μg/50μl
Price:
250€
Product name:
PKCζ (Ab-1427) Antibody
Catalog no:
E021314-2
Size:
100μg/100μl
Price:
320€
Product name:
PKCζ (Ab-1427) Primary Antibody
Catalog no:
E021314-1
Size:
50μg/50μl
Price:
250€
Product name:
PKCζ (Ab-1427) Primary Antibody
Catalog no:
E021314-2
Size:
100μg/100μl
Price:
320€
Product name:
PKCζ (Phospho-Thr410) Antibody
Catalog no:
E011314-1
Size:
50μg/50μl
Price:
295€
Product name:
PKCζ (Phospho-Thr410) Antibody
Catalog no:
E011314-2
Size:
100μg/100μl
Price:
375€
Product name:
PKCζ (Phospho-Thr410) Primary Antibody
Catalog no:
E011314-1
Size:
50μg/50μl
Price:
295€
Product name:
PKCζ (Phospho-Thr410) Primary Antibody
Catalog no:
E011314-2
Size:
100μg/100μl
Price:
375€
Product name:
PKCζ Primary Antibody
Catalog no:
E90830
Size:
100ul
Price:
405€
Product name:
PKCθ (Ab-676) Antibody
Catalog no:
E11-7197B
Size:
100μg/100μl
Price:
375€
Product name:
PKCθ (Ab-676) Primary Antibody
Catalog no:
E11-7197B
Size:
100μg/100μl
Price:
375€
Product name:
PKCθ (Ab-695) Antibody
Catalog no:
E021185-1
Size:
50μg/50μl
Price:
250€
Product name:
PKCθ (Ab-695) Antibody
Catalog no:
E021185-2
Size:
100μg/100μl
Price:
320€
Product name:
PKCθ (Ab-695) Primary Antibody
Catalog no:
E021185-1
Size:
50μg/50μl
Price:
250€
Product name:
PKCθ (Ab-695) Primary Antibody
Catalog no:
E021185-2
Size:
100μg/100μl
Price:
320€
Product name:
PKCθ(Ab-676) Antibody
Catalog no:
E021289-1
Size:
50μg/50μl
Price:
250€
Product name:
PKCθ(Ab-676) Antibody
Catalog no:
E021289-2
Size:
100μg/100μl
Price:
320€
Product name:
PKCθ(Ab-676) Primary Antibody
Catalog no:
E021289-1
Size:
50μg/50μl
Price:
250€
Product name:
PKCθ(Ab-676) Primary Antibody
Catalog no:
E021289-2
Size:
100μg/100μl
Price:
320€
Product name:
PKCθ(Phospho-Ser676) Antibody
Catalog no:
E011297-1
Size:
50μg/50μl
Price:
295€
Product name:
PKCθ(Phospho-Ser676) Antibody
Catalog no:
E011297-2
Size:
100μg/100μl
Price:
375€
Product name:
PKCθ(Phospho-Ser676) Primary Antibody
Catalog no:
E011297-1
Size:
50μg/50μl
Price:
295€
Product name:
PKCθ(Phospho-Ser676) Primary Antibody
Catalog no:
E011297-2
Size:
100μg/100μl
Price:
375€
Product name:
PKCθ(Phospho-Ser695) Antibody
Catalog no:
E011173-1
Size:
50μg/50μl
Price:
295€
Product name:
PKCθ(Phospho-Ser695) Antibody
Catalog no:
E011173-2
Size:
100μg/100μl
Price:
375€
Product name:
PKCθ(Phospho-Ser695) Primary Antibody
Catalog no:
E011173-1
Size:
50μg/50μl
Price:
295€
Product name:
PKCθ(Phospho-Ser695) Primary Antibody
Catalog no:
E011173-2
Size:
100μg/100μl
Price:
375€
Product name:
PKD/PKCμ (Ab-738) Antibody
Catalog no:
E021126-1
Size:
50μg/50μl
Price:
250€
Product name:
PKD/PKCμ (Ab-738) Antibody
Catalog no:
E021126-2
Size:
100μg/100μl
Price:
320€
Product name:
PKD/PKCμ (Ab-738) Primary Antibody
Catalog no:
E021126-1
Size:
50μg/50μl
Price:
250€
Product name:
PKD/PKCμ (Ab-738) Primary Antibody
Catalog no:
E021126-2
Size:
100μg/100μl
Price:
320€
Product name:
PKD/PKCμ (Ab-910) Antibody
Catalog no:
E021128-1
Size:
50μg/50μl
Price:
250€
Product name:
PKD/PKCμ (Ab-910) Antibody
Catalog no:
E021128-2
Size:
100μg/100μl
Price:
320€
Product name:
PKD/PKCμ (Ab-910) Primary Antibody
Catalog no:
E021128-1
Size:
50μg/50μl
Price:
250€
Product name:
PKD/PKCμ (Ab-910) Primary Antibody
Catalog no:
E021128-2
Size:
100μg/100μl
Price:
320€
Product name:
PKD/PKCμ (Phospho-Ser738) Antibody
Catalog no:
E011078-1
Size:
50μg/50μl
Price:
295€
Product name:
PKD/PKCμ (Phospho-Ser738) Antibody
Catalog no:
E011078-2
Size:
100μg/100μl
Price:
375€
Product name:
PKD/PKCμ (Phospho-Ser738) Primary Antibody
Catalog no:
E011078-1
Size:
50μg/50μl
Price:
295€
Product name:
PKD/PKCμ (Phospho-Ser738) Primary Antibody
Catalog no:
E011078-2
Size:
100μg/100μl
Price:
375€
Product name:
PKD/PKCμ (Phospho-Ser910) Antibody
Catalog no:
E011096-1
Size:
50μg/50μl
Price:
295€
Product name:
PKD/PKCμ (Phospho-Ser910) Antibody
Catalog no:
E011096-2
Size:
100μg/100μl
Price:
375€
Product name:
PKD/PKCμ (Phospho-Ser910) Primary Antibody
Catalog no:
E011096-1
Size:
50μg/50μl
Price:
295€
Product name:
PKD/PKCμ (Phospho-Ser910) Primary Antibody
Catalog no:
E011096-2
Size:
100μg/100μl
Price:
375€
Product name:
PKD1/2/3/PKC μ (Ab-744/748) Antibody
Catalog no:
E11-0720B
Size:
100μg
Price:
375€
Product name:
PKD1/2/3/PKC μ (Ab-744/748) Primary Antibody
Catalog no:
E11-0720B
Size:
100μg
Price:
375€
Product name:
PKD1/2/3/PKC μ (Phospho-Ser738+Ser742) Antibody
Catalog no:
E11-0720A
Size:
100μg
Price:
375€
Product name:
PKD1/2/3/PKC μ (Phospho-Ser738+Ser742) Primary Antibody
Catalog no:
E11-0720A
Size:
100μg
Price:
375€
Product name:
PKD1/2/3/PKC μ Antibody
Catalog no:
E18-6444-1
Size:
50μg/50μl
Price:
295€
Product name:
PKD1/2/3/PKC μ Antibody
Catalog no:
E18-6444-2
Size:
100μg/100μl
Price:
375€
Product name:
PKD1/2/3/PKC μ Primary Antibody
Catalog no:
E18-6444-1
Size:
50μg/50μl
Price:
295€
Product name:
PKD1/2/3/PKC μ Primary Antibody
Catalog no:
E18-6444-2
Size:
100μg/100μl
Price:
375€
Product name:
PKD1/PKC μ (Ab-205) Antibody
Catalog no:
E11-0806B
Size:
100μg
Price:
375€
Product name:
PKD1/PKC μ (Ab-205) Primary Antibody
Catalog no:
E11-0806B
Size:
100μg
Price:
375€
Product name:
PKD1/PKC μ (Ab-463) Antibody
Catalog no:
E11-0807B
Size:
100μg
Price:
375€
Product name:
PKD1/PKC μ (Ab-463) Primary Antibody
Catalog no:
E11-0807B
Size:
100μg
Price:
375€
Product name:
PKD1/PKC μ (Ab-910) Antibody
Catalog no:
E11-0721B
Size:
100μg
Price:
375€
Product name:
PKD1/PKC μ (Ab-910) Primary Antibody
Catalog no:
E11-0721B
Size:
100μg
Price:
375€
Product name:
PKD1/PKC μ (Phospho-Ser205) Antibody
Catalog no:
E11-0806A
Size:
100μg
Price:
375€
Product name:
PKD1/PKC μ (Phospho-Ser205) Primary Antibody
Catalog no:
E11-0806A
Size:
100μg
Price:
375€
Product name:
PKD1/PKC μ (Phospho-Ser910) Antibody
Catalog no:
E11-0721A
Size:
100μg
Price:
375€
Product name:
PKD1/PKC μ (Phospho-Ser910) Primary Antibody
Catalog no:
E11-0721A
Size:
100μg
Price:
375€
Product name:
PKD1/PKC μ (Phospho-Tyr463) Antibody
Catalog no:
E11-0807A
Size:
100μg
Price:
375€
Product name:
PKD1/PKC μ (Phospho-Tyr463) Primary Antibody
Catalog no:
E11-0807A
Size:
100μg
Price:
375€
Product name:
PKD1/PKC μ Antibody
Catalog no:
E18-6443-1
Size:
50μg/50μl
Price:
295€
Product name:
PKD1/PKC μ Antibody
Catalog no:
E18-6443-2
Size:
100μg/100μl
Price:
375€
Product name:
PKD1/PKC μ Primary Antibody
Catalog no:
E18-6443-1
Size:
50μg/50μl
Price:
295€
Product name:
PKD1/PKC μ Primary Antibody
Catalog no:
E18-6443-2
Size:
100μg/100μl
Price:
375€
Product name:
PRKCH Antibody
Catalog no:
E301176b
Size:
100ug/200ul
Price:
425€
Product name:
PRKCH Antibody
Catalog no:
E301176a
Size:
100ug/200ul
Price:
425€
Product name:
PRKCH Primary Antibody
Catalog no:
E301176b
Size:
100ug/200ul
Price:
425€
Product name:
PRKCH Primary Antibody
Catalog no:
E301176a
Size:
100ug/200ul
Price:
425€