Product name:
100ug-Anti-Hemagglutinin (HA) Tag Polyclonal Antibody
Catalog no:
TAX160Ge01-100ug
Size:
100ug
Price:
488€
Product name:
100ug-Anti-Histamine (HA)
Catalog no:
PAA927Ge01-100ug
Size:
100ug
Price:
456€
Product name:
100ug-Anti-Hyaluronic Acid (HA)
Catalog no:
PAA182Ge01-100ug
Size:
100ug
Price:
456€
Product name:
200ug-Anti-Hemagglutinin (HA) Tag Polyclonal Antibody-polyclonal Antibody
Catalog no:
TAX160Ge01-200ug
Size:
200ug
Price:
691€
Product name:
200ug-Anti-Histamine (HA)-polyclonal Antibody
Catalog no:
PAA927Ge01-200ug
Size:
200ug
Price:
640€
Product name:
293/hTLR1-HA
Catalog no:
293-htlr1ha
Size:
3-7 x 10e6 cells
Price:
998€
Product name:
293/hTLR2-HA
Catalog no:
293-htlr2ha
Size:
3-7 x 10e6 cells
Price:
998€
Product name:
293/hTLR3-HA
Catalog no:
293-htlr3ha
Size:
3-7 x 10e6 cells
Price:
998€
Product name:
293/hTLR4-HA
Catalog no:
293-htlr4ha
Size:
3-7 x 10e6 cells
Price:
998€
Product name:
293/hTLR6-HA
Catalog no:
293-htlr6ha
Size:
3-7 x 10e6 cells
Price:
998€
Product name:
293XL/hTLR8-HA
Catalog no:
293xl-htlr8ha
Size:
3-7 x 10e6 cells
Price:
998€
Product name:
293XL/hTLR9-HA
Catalog no:
293xl-htlr9ha
Size:
3-7 x 10e6 cells
Price:
998€
Product name:
488 Mouse anti-human collagen type V monoclonal antibody, clone MC5-HA 1 ml
Catalog no:
488
Size:
1 ml
Price:
256€
Product name:
A1BG Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV063901
Size:
1.0 µg DNA
Price:
293€
Product name:
A2BP1-HA Adenovirus (Human)
Catalog no:
354633A
Size:
250ul
Price:
583€
Product name:
A2ML1 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV063943
Size:
1.0 µg DNA
Price:
2619€
Product name:
A4GALT Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV791002
Size:
1.0 µg DNA
Price:
323€
Product name:
AAAS Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV063961
Size:
1.0 µg DNA
Price:
323€
Product name:
AADAC Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV063985
Size:
1.0 µg DNA
Price:
323€
Product name:
AADAT Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV064045
Size:
1.0 µg DNA
Price:
323€
Product name:
AAK1 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV064057
Size:
1.0 µg DNA
Price:
323€
Product name:
AARS2 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV064081
Size:
1.0 µg DNA
Price:
518€
Product name:
AASDHPPT Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV791008
Size:
1.0 µg DNA
Price:
323€
Product name:
AASS Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV064117
Size:
1.0 µg DNA
Price:
1125€
Product name:
ABCA10 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV064285
Size:
1.0 µg DNA
Price:
2779€
Product name:
ABCA3 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV064207
Size:
1.0 µg DNA
Price:
323€
Product name:
ABCA3-HA Adenovirus (Human)
Catalog no:
066424A
Size:
250ul
Price:
431€
Product name:
ABCA4 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV064213
Size:
1.0 µg DNA
Price:
4093€
Product name:
ABCA4-HA Adenovirus (Human)
Catalog no:
066427A
Size:
250ul
Price:
0€
Product name:
ABCA5 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV794026
Size:
1.0 µg DNA
Price:
2957€
Product name:
ABCA6 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV064261
Size:
1.0 µg DNA
Price:
2912€
Product name:
ABCA7 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV064267
Size:
1.0 µg DNA
Price:
3865€
Product name:
ABCB10 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV064573
Size:
1.0 µg DNA
Price:
1125€
Product name:
ABCB10-HA Adenovirus (Human)
Catalog no:
066502A
Size:
250ul
Price:
862€
Product name:
ABCB4 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV794032
Size:
1.0 µg DNA
Price:
1125€
Product name:
ABCB5 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV064543
Size:
1.0 µg DNA
Price:
518€
Product name:
ABCB7 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV064555
Size:
1.0 µg DNA
Price:
323€
Product name:
ABCB8-HA Adenovirus (Human)
Catalog no:
066496A
Size:
250ul
Price:
583€
Product name:
ABCB9 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV064567
Size:
1.0 µg DNA
Price:
323€
Product name:
ABCC1-HA Adenovirus (Human)
Catalog no:
066511A
Size:
250ul
Price:
1420€
Product name:
ABCC11 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV064903
Size:
1.0 µg DNA
Price:
323€
Product name:
Abcc2 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV064735
Size:
1.0 µg DNA
Price:
2783€
Product name:
ABCC4-HA Adenovirus (Human)
Catalog no:
066532A
Size:
250ul
Price:
431€
Product name:
ABCC5 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV064825
Size:
1.0 µg DNA
Price:
2588€
Product name:
ABCC6 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV064867
Size:
1.0 µg DNA
Price:
518€
Product name:
ABCC6-HA Adenovirus (Human)
Catalog no:
066541A
Size:
250ul
Price:
583€
Product name:
ABCD1 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV064957
Size:
1.0 µg DNA
Price:
1125€
Product name:
ABCD1-HA Adenovirus (Human)
Catalog no:
066574A
Size:
250ul
Price:
862€
Product name:
ABCD4 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV065017
Size:
1.0 µg DNA
Price:
600€
Product name:
ABCE1-HA Adenovirus (Human)
Catalog no:
066592A
Size:
250ul
Price:
431€
Product name:
ABCF1 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV065029
Size:
1.0 µg DNA
Price:
323€
Product name:
ABCF2 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV065035
Size:
1.0 µg DNA
Price:
323€
Product name:
ABCF2-HA Adenovirus (Human)
Catalog no:
066598A
Size:
250ul
Price:
431€
Product name:
ABCF3 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV065047
Size:
1.0 µg DNA
Price:
323€
Product name:
ABCG2 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV065239
Size:
1.0 µg DNA
Price:
600€
Product name:
ABCG2-HA Adenovirus (Human)
Catalog no:
066625A
Size:
250ul
Price:
659€
Product name:
ABHD1 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV065263
Size:
1.0 µg DNA
Price:
323€
Product name:
ABHD11 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV065311
Size:
1.0 µg DNA
Price:
323€
Product name:
ABHD12-HA Adenovirus (Human)
Catalog no:
066664A
Size:
250ul
Price:
431€
Product name:
ABHD12B Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV065323
Size:
1.0 µg DNA
Price:
323€
Product name:
ABHD13 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV065329
Size:
1.0 µg DNA
Price:
323€
Product name:
ABHD13-HA Adenovirus (Human)
Catalog no:
066670A
Size:
250ul
Price:
431€
Product name:
ABHD14A Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV065335
Size:
1.0 µg DNA
Price:
323€
Product name:
ABHD3 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV065275
Size:
1.0 µg DNA
Price:
323€
Product name:
ABHD8 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV065299
Size:
1.0 µg DNA
Price:
600€
Product name:
ABI1-HA Adenovirus (Human)
Catalog no:
066685A
Size:
250ul
Price:
659€
Product name:
ABI2 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV065761
Size:
1.0 µg DNA
Price:
323€
Product name:
ABI2-HA Adenovirus (Human)
Catalog no:
066721A
Size:
250ul
Price:
431€
Product name:
ABI3BP Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV065773
Size:
1.0 µg DNA
Price:
323€
Product name:
ABL2 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV794056
Size:
1.0 µg DNA
Price:
1125€
Product name:
ABLIM1 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV066079
Size:
1.0 µg DNA
Price:
323€
Product name:
ABLIM1-HA Adenovirus (Human)
Catalog no:
066760A
Size:
250ul
Price:
431€
Product name:
ABRACL Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV794062
Size:
1.0 µg DNA
Price:
600€
Product name:
ABT1 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV066439
Size:
1.0 µg DNA
Price:
323€
Product name:
ABTB1 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV066445
Size:
1.0 µg DNA
Price:
323€
Product name:
ABTB2 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV066451
Size:
1.0 µg DNA
Price:
1125€
Product name:
ACAA1 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV066463
Size:
1.0 µg DNA
Price:
323€
Product name:
ACAD10 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV066649
Size:
1.0 µg DNA
Price:
323€
Product name:
ACAD8 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV066631
Size:
1.0 µg DNA
Price:
323€
Product name:
ACADM Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV066667
Size:
1.0 µg DNA
Price:
323€
Product name:
ACAN Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV794074
Size:
1.0 µg DNA
Price:
4378€
Product name:
ACAN-HA Adenovirus (Human)
Catalog no:
066892A
Size:
250ul
Price:
0€
Product name:
ACAP3 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV066781
Size:
1.0 µg DNA
Price:
1125€
Product name:
ACBD3 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV066805
Size:
1.0 µg DNA
Price:
600€
Product name:
ACBD3-HA Adenovirus (Human)
Catalog no:
066913A
Size:
250ul
Price:
659€
Product name:
ACBD4 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV066817
Size:
1.0 µg DNA
Price:
323€
Product name:
ACBD5 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV066823
Size:
1.0 µg DNA
Price:
323€
Product name:
ACBD6 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV066829
Size:
1.0 µg DNA
Price:
600€
Product name:
ACBD7 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV066835
Size:
1.0 µg DNA
Price:
323€
Product name:
ACCS Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV066841
Size:
1.0 µg DNA
Price:
323€
Product name:
ACD Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV066865
Size:
1.0 µg DNA
Price:
323€
Product name:
ACE Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV066943
Size:
1.0 µg DNA
Price:
1125€
Product name:
ACER1 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV066955
Size:
1.0 µg DNA
Price:
600€
Product name:
ACER2 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV794080
Size:
1.0 µg DNA
Price:
4378€
Product name:
ACER3 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV066967
Size:
1.0 µg DNA
Price:
323€
Product name:
ACHE Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV067009
Size:
1.0 µg DNA
Price:
600€
Product name:
ACIN1 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV067159
Size:
1.0 µg DNA
Price:
2416€
Product name:
ACLY Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV067165
Size:
1.0 µg DNA
Price:
323€
Product name:
ACMSD Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV067171
Size:
1.0 µg DNA
Price:
323€
Product name:
ACOT1 Lentiviral Vector (Human) (CMV) (pLenti-GIII-CMV-C-term-HA)
Catalog no:
LV067195
Size:
1.0 µg DNA
Price:
518€